HİKMƏTLİ SÖZLƏR

yazar

  * “Söz dərman kimidir, azı xeyirli, çoxu zərərlidir” (Hz. Əli).
  * “Biz hərəkətlərimizə nəzarət etməsək, hərəkətlərimiz bizə nəzarət edər” (Atalar sözü).
  * “Öyrənməsən, öyrədə bilməzsən” (Qaliley).
  * “Nikbin hər fəlakətdə bir fürsət, bədbin hər fürsətdə bir fəlakət görür” (Atalar sözü).
  * “Cəsarətin ölçüsü ölmək deyil, yaşamaqdır” (Vittorio Alfiyeri).
  * “Sirrini saxlasan, sən ona hakim olarsan, saxlamasan, o sənə hakim olar” (Hz. Ömər).
  * “Bölüşdüyün bir sevinc iki qat artar, bölüşdüyün bir kədər yarı-yarıya azalar” (Siseron).
  * “Bir başın beyinin müdrikliyi var, bir də ürəyin müdrikliyi var” (Çarlz Dikkens).
  * “Sevgi nə birdən var olur, nə də birdən yox olur” (Çarlz Dikkens).
  * “Hər güldə tikan olar, ancaq hər tikanda gül olmaz” (Mövlana).
  * “Heç bir şey insan qədər yüksələ bilməz və heç bir şey insan qədər alçala bilməz” (Helderlin).
  * “Əllər çox olanda yük yüngülləşir” (Atalar sözü).
  * “Cəsarətin qurtardığı yerdə əsarət başlayır” (Atalar sözü).
  * “Bağışlamaq intiqam almaqdan daha yaxşıdır” (Pittak).
  * “Ürəyin yaşı yoxdur” (Ejena İonesko).
  * “Alçalmaq yüksəlməkdən daha asandır” (Alber Kamyu).
  * “İstedad yüksəlmək üçündür, alçalmaq üçün deyil” (Jan Jak Russo).
  * “Hər bulud fırtına doğurmaz” (Wilyam Şekspir).
  * “Ağıllı bir düşmən, ağılsız bir dostdan yaxşıdır” (Atalar sözü).
  * “Etdiyin yaxşılığı xatırlama, gördüyün yaxşılığı unutma” (Şilyon).
  * “Nə yaxşı bir müharibə var, nə də pis bir sülh” (Benjamin Franklin).
  * “Pis poladdan yaxşı qılınc olmaz” (Benjamin Franklin).
  * “Şərəfli bir ölüm şərəfsiz bir ömürdən daha yaxşıdır” (Tatsit).
  * “Siz özünüzə inanın, başqaları da sizə inanacaq” (Monten).
  * “Özü doğru olanın sözü də doğru olar” (Hz. Əli).
  * “Dillə düyünlənən dişlə açılmaz” (Mahmud Qaşqarlı).
  * “Qaranlıq doğuşunu işığa borcludur” (Con Qey).
  * “Həqiqəti qəbul etmək həqiqəti dəyişməkdən çətindir” (Atalar sözü).
  * “Bütün xəttlərin əsası nöqtədir” (Həllac Mənsur).
  * “Hər kəsin istədiyini edə biləcəyi bir yerdə heç kim istədiyini edə bilməz” (Franklin Ruzvelt).
  * “Qartal havada havaya, zirvədə zirvəyə alışır” (İohann Höte).
  * “İnsan bildiyi qədər yaşayır” (Atalar sözü).
  * “Üstündə ulduz olmayan yol yoxdur” (Ralf Emerson).
  * “Yaxşının bir, pisin isə min tərəfi var” (Aristotel).
  * “İnsanın səadət qədər fəlakətə də ehtiyacı var” (Fyodor Dostoyevski).
  * “Qaranlıq yalanın, işıq həqiqətin dostudur” (Evripid).
  * “Bir dəfə ağaran saç bir daha qaralmaz” (Firdovsi).
  * “Bir şey hər şey üçün, hər şey bir şey üçün var” (İohann Höte).
  * “İnsanlar gözlərindən çox qulaqlarına inanırlar” (Herodot).
  * “Doğru sözlər həmişə gözəl, gözəl sözlər də həmişə doğru deyil” (Horatsi).               
  * “Bir daşla divar hörülməz” (Atalar sözü).
  * “Dost atan daş baş yarmaz” (Atalar sözü).
  * “Başqalarını bilən adam bilikli, özünü bilən adam isə ağıllıdır” (Lao Tszı).
  * “Ağıllı insan düşündüyü hər şeyi söyləməz, ancaq söylədiyi hər şeyi düşünər” (Aristotel).
  * “Oyaq bir adam yatmış min adamdan güclüdür” (S. Karno).
  * “Qəbul edilmiş bir məğlubiyyət qazanılmış bir qələbədir” (P. Qaskoyn).
  * “Haqsızlıq etmək haqsızlığa məruz qalmaqdan daha ağırdır” (Sokrat).
  * “At sahibinə görə kişnəyər” (Migel de Servantes).
  * “Ən çox şikayət edənlər ən çox şikayət edilənlərdir” (M. Henri).
  * “Əsas məsələ yaxşı və böyük görünmək deyil, yaxşı və böyük olmaqdır” (Lüdviq van Bethoven).
  * “Hədəfsiz gəmiyə heç bir külək kömək edə bilməz” (Monten).
  * “Kim daha qorxaqdır? Qaranlıqdan qorxan uşaq, yoxsa aydınlıqdan qorxan böyük?” (M. Frihili).
  * “Hamının işi demək, heç kimin işi deməkdir” (İsaak Nyuton).
  * “İstədiyini söyləyən istəmədiyini eşidər” (Atalar sözü).
  * “Yaxşı bir oxçu yayı ilə yox, hədəfi ilə tanınar” (Atalar sözü).
  * “Adi bir insan vaxtını necə sərf edəcəyini, ali bir insan vaxtına necə qənaət edəcəyini düşünər” (Artur Şopenhauer).
  * “Tərif yaxşı adamı daha yaxşı, pis adamı daha pis edər” (Tomas Fuller).
  * “Ədalət güclü, güclü də ədalətli olmalıdır” (Blez Paskal).
  * “Bir gözəl söz demək sənəti varsa, bir də gözəl söz dinləmək sənəti var” (Epiktet).
  * “Nikbin yaranın üstündəki qabığı, bədbin isə qabığın altındakı yaranı görər” (Ernst Şreder).
  * “Ağıllı bir insan həyata verdiyindən artığını alır, müdrik bir insan həyata aldığından artığını verir” (Albert Eynşteyn).
  * “Yaxşı bir başlanğıc yarıbayarı müvəffəqiyyət deməkdir” (Andre Jid).
  * “Ağıllı insanlar əldə etmədiklərinə kədərlənənlər deyil, əldə etdiklərinə sevinənlərdir” (Epiktet).
  * “Ya bir yol tap, ya da bir yol aç” (Hannibal).
  * “İnsan nə qədər az bilsə, o qədər çox bildiyini sanar” (Jan Jak Russo).
  * “Öyrəndiyini yaşaya bilməyən yaşadığını öyrənə bilməz” (Atalar sözü).
  * “Cəsurlar bir dəfə ölür, qorxaqlar min dəfə” (Atalar sözü).
  * “Əsas məsələ yaxşı başlamaq deyil, yaxşı qurtarmaqdır” (Publi Ovidi).
  * “Ölməyə dəyər bir məqsədi olmayanın yaşamağa dəyər bir məqsədi də olmaz” (Martin Lüter Kinq).
  * “Doğru işi görmək işi doğru görməkdən daha vacibdir” (Ceyms Duayer).
  * “Yolu ilə gedən yorulmaz” (Atalar sözü).
  * “Düşünmədən öyrənmək nə qədər təhlükəlidirsə, öyrənmədən düşünmək o qədər təhlükəlidir” (Konfutsi).
  * “Bir şeyə aid hər şeyi, hər şeyə aid bir şeyi öyrənin” (Van Dayk).
  * “Söz oynatmağı öyrənmək qılınc oynatmağı öyrənməkdən daha çətindir” (Əhməd İbşihi).
  * “Söz dinləməyi bilməyən söz dinlətməyi bilməz” (Aristotel).
  * “Ümid cəsarətin yarısıdır” (Onore de Balzak).
  * “Özünüzdən ən yaxşısını versəniz, başqasından ən yaxşısını alarsınız (Harvi Fayrstoun).
  * “Hər dəyərli olan yenidir, ancaq hər yeni olan dəyərli deyil” (Deniel Uebster).
  * “Çox işdə şagird olmaqdansa, bir işdə usta ol” (İmam Qəzali).                                        
  * “Bir daşla divar hörülməz” (Atalar sözü).
  * “Dost atan daş baş yarmaz” (Atalar sözü).
  * “Ağıllı insan düşündüyü hər şeyi söyləməz, ancaq söylədiyi hər şeyi düşünər” (Aristotel).
  * “Oyaq bir adam yatmış min adamdan güclüdür” (S. Karno).
  * “Qəbul edilmiş bir məğlubiyyət qazanılmış bir qələbədir” (P. Qaskoyn).
  * “Haqsızlıq etmək haqsızlığa məruz qalmaqdan daha ağırdır” (Sokrat).
  * “At sahibinə görə kişnəyər” (Migel de Servantes).
  * “Ən çox şikayət edənlər ən çox şikayət edilənlərdir” (M. Henri).
  * “Əsas məsələ yaxşı və böyük görünmək deyil, yaxşı və böyük olmaqdır” (Lüdviq van Bethoven).
  * “Hədəfsiz gəmiyə heç bir külək kömək edə bilməz” (Monten).
  * “Kim daha qorxaqdır? Qaranlıqdan qorxan uşaq, yoxsa aydınlıqdan qorxan böyük?” (M. Frihili).
  * “Hamının işi demək, heç kimin işi deməkdir” (İsaak Nyuton).
  * “İstədiyini söyləyən istəmədiyini eşidər” (Atalar sözü).                                                 
  * “Adi bir insan vaxtını necə sərf edəcəyini, ali bir insan vaxtına necə qənaət edəcəyini düşünər” (Artur Şopenhauer).
  * “Tərif yaxşı adamı daha yaxşı, pis adamı daha pis edər” (Tomas Fuller).
  * “Ədalət güclü, güclü də ədalətli olmalıdır” (Blez Paskal).
  * “Bir gözəl söz demək sənəti varsa, bir də gözəl söz dinləmək sənəti var” (Epiktet).
  * “Nikbin yaranın üstündəki qabığı, bədbin isə qabığın altındakı yaranı görər” (Ernst Şreder).
  * “Ağıllı bir insan həyata verdiyindən artığını alır, müdrik bir insan həyata aldığından artığını verir” (Albert Eynşteyn).
  * “Yaxşı bir başlanğıc yarıbayarı müvəffəqiyyət deməkdir” (Andre Jid).
  * “Ağıllı insanlar əldə etmədiklərinə kədərlənənlər deyil, əldə etdiklərinə sevinənlərdir” (Epiktet).
  * “Ya bir yol tap, ya da bir yol aç” (Hannibal).
  * “İnsan nə qədər az bilsə, o qədər çox bildiyini sanar” (Jan Jak Russo).                           
  * “Cəsurlar bir dəfə ölür, qorxaqlar min dəfə” (Atalar sözü).
  * “Əsas məsələ yaxşı başlamaq deyil, yaxşı qurtarmaqdır” (Publi Ovidi).
  * “Ölməyə dəyər bir məqsədi olmayanın yaşamağa dəyər bir məqsədi də olmaz” (Martin Lüter Kinq).
  * “Doğru işi görmək işi doğru görməkdən daha vacibdir” (Ceyms Duayer).
  * “Yolu ilə gedən yorulmaz” (Atalar sözü).
  * “Düşünmədən öyrənmək nə qədər təhlükəlidirsə, öyrənmədən düşünmək o qədər təhlükəlidir” (Konfutsi).
  * “Bir şeyə aid hər şeyi, hər şeyə aid bir şeyi öyrənin” (Van Dayk).
  * “Söz oynatmağı öyrənmək qılınc oynatmağı öyrənməkdən daha çətindir” (Əhməd İbşihi).
  * “Söz dinləməyi bilməyən söz dinlətməyi bilməz” (Aristotel).
  * “Ümid cəsarətin yarısıdır” (Onore de Balzak).
  * “Özünüzdən ən yaxşısını versəniz, başqasından ən yaxşısını alarsınız (Harvi Fayrstoun).
  * “Hər dəyərli olan yenidir, ancaq hər yeni olan dəyərli deyil” (Deniel Uebster).
  * “Çox işdə şagird olmaqdansa, bir işdə usta ol” (İmam Qəzali).

~ tərəfindən Patriot 28/08/2012.

5 Cavab to “HİKMƏTLİ SÖZLƏR”

 1. Əla sözlərdir çox xoşuma gəldi.Tez-tez girib oxuyuram belə sözlərdən.

 2. halalliqa aid var burda atalar sozleri mene cooox vacibdi bu deqiqe varsa hansilardi deye bilersiniz?

  • cooox xais heliyirem indi cvb yazasiniz

   • 1. Rüşvətxorluqda böyük-kiçik, haram-halal olmaz.
    2. Haram malın bərəkəti olmaz.
    3. Halal ye, halal danış.
    4. Halal artar, haram batar.

 3. Cox gozel sozlerdir👍

Rica olunur şərh yazarkən təhqirə yol verməyin

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google foto

Google hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma